Individuálna objednavka SK

Ďakujeme za váš záujem o naše produkty a služby. Vyplňte prosím údaje nižšie, na základe ktorých vám vystavíme objednávku. V prípade otázok kontaktujte info.sk@pumpa.eu.

Zadajte popis/číslo ZB tovaru, o ktorý máte záujem alebo referenčné číslo ponuky

Predmet objednávky

Fakturačná adresa

Názov spoločnosti

IČO

IČ DPH

Meno a priezvisko

Ulica a číslo popisné (Pre firmy: zadajte adresu sídla firmy podľa obchodného registra)

Mesto

PSČ

Mobil/telefón

Email

Dodacia adresa

Vyplňte iba v prípade, že je odlišná od fakturačnej.

Meno a priezvisko

Ulica a popisné číslo

Mesto

PSČ

Email

Mobil/telefón

Preferovaný spôsob dopravy

Zvoľte spôsob platby

Osobné údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, budú spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, dodania objednaného tovaru a splnenie ďalších povinností z kúpnej zmluvy a prípadne k ďalším v súlade s našimi Zásadami spracúvania osobných údajov.