Povrchové kalové čerpadlá na profesionálne použitie

Povrchové kalové čerpadlá sú vhodné pre čistú alebo ľahko znečistenú vodu s možným obsahom pevných častí do veľkosti až 15 mm. Ďalej sa povrchové kalové čerpadlá uplatnia pri vyčerpávaní bazénov, nádrží a pri zavlažovaní. Povrchové kalové čerpadlá je možné využiť ako v domácnosti, tak v priemysle.