Armatúry pre profesionálov

Armatúry slúžia na usmernenie a zabezpečenie prietoku vody potrubím alebo naopak výtoku z potrubia. Preto je dôležité, aby armatúry boli funkčné a spoľahlivé. Existuje niekoľko druhov armatúr určených napríklad pre energetiku, vodárenstvo, kúrenárstvo či plynové armatúry pre klimatizáciu alebo potrubné systémy.

Zobraziť viac informácií

Podľa funkcie je možné armatúry členiť na prietokové, výtokové, regulačné a redukčné. Ďalej tiež na poistné, privzdušňovacie, odvzdušňovacie, odkaľovacie a oddeľovacie. V ponuke internetového obchodu nájdete klapky, uzatváracie ventily, filtre, guľové kohúty alebo kompenzátory.