Automatické tlakové stanice

Automatické tlakové stanice sú určené pre čerpanie a zvyšovanie tlaku čistej vody. Uplatnenie nachádzajú predovšetkým v týchto oblastiach: hotely, penzióny, obytné domy, priemyselné prevádzky, nemocnice, školy, zavlažovacie systémy apod.

Zobraziť viac informácií

V ponuke internetového obchodu nájdete horizontálne automatické tlakové stanice a vertikálne automatické tlakové stanice.