Pořizujeme domácí vodárnu

Podrobný popis toho co musíme vše vědět než začneme vybírat domácí vodárnu a jaké údaje potřebujeme získat.

Co musíme vědět, než jdeme kupovat vodárnu?

Než začneme vodárnu vybírat, musíme znát odpověď na 3 zásadní otázky, týkající se jejího budoucího provozu.

 • Odkud chceme vodu čerpat?
 • Jak často ji chceme čerpat?
 • Jaké množství chceme čerpat?
 • Na co si dát pozor

Katalog domácích vodáren ke stažení


Titulní stránka katalog PUMPA domácí vodárny.

Odkud chceme vodu čerpat

Dalším údajem, který musíme znát, je to, odkud chceme vodu čerpat. Zda se jedná o vodu říční či rybniční, vrt nebo studnu, jak hluboko je voda a jak je zdroj vody vzdálen. 

 • Povrchová čerpadla umí čerpat vodu pouze z hloubky 8m. Tuto hodnotu zajišťují tzv. samonasávací čerpadla. Povrchová čerpadla s normálním sáním jsou pak závislá na několika dalších technických parametrech daných hodnotou NPSH (podrobnosti u našich odborných spolupracovníků) a jejich sací schopnost je okolo 3 až 5 m. Z technického hlediska tedy zdroj vody rozhoduje. Pokud je výška mezi sáním a hladinou vody menší než 8m včetně ztrát v ležaté části sacího potrubí, volíme vodárnu s čerpadlem na povrchu, v opačném případě vodárnu s čerpadlem ve studni nebo vrtu. Ponorné čerpadlo lze použít téměř vždy. Je sice cenově dražší, ale má určité výhody.


 • Výškový rozdíl vody je jednou z veličin důležitých k vypočítání výkonu čerpadla. Musíme sečíst všechny výšky od zdroje vody k výtoku a přičíst ztrátu 1m výškově za každých 10 m délky potrubí. Zároveň je nutné si umět převést na metry jiné veličiny: 10 m výšky odpovídá 1 Atm, 100 J/kg, 0,1 Mpa.
 • Pro určení potřebného tlaku vody (MPa) v místě spotřeby, je třeba znát umístění a typy spotřebičů: automatická pračka, myčka nádobí, atd.
 • Pokud chceme čerpat vodu z řeky nebo potoka může být rozhodujícím činitelem vzdálenost našeho pozemku od zdroje vody, protože zde nemusí hrát nejdůležitější roli technické parametry čerpadla, ale zabezpečení proti krádeži. V tom případě je lepší použít povrchové čerpadlo na vlastním pozemku, než ponorné u zdroje vody.

 

(Hs) výška hladiny (od hrdla čerpadla po nejnižší hladinu vody)
(Ls) vzdálenost studny od uvažovaného umístění vodárny

Jak často ji chceme čerpat

Potřebujete čerpadlo k občasnému použití např. na zahrádce nebo trvale v rodinném domku? Případně v nasazení 24 hod. denně?

 • Pro občasné použití se doporučují plastiková čerpadla. Pro stálé použití se doporučují nerezová čerpadla.
 • Pokud chceme vodou zásobovat nemovitost, musíme použít tzv. domácí vodárny.
 • Součástí domácí vodárny je tlaková nádoba, dnes většinou membránová, která zabraňuje častému spínání čerpadla.
 • Do prostor s nedostatkem místa využijete kompaktní automaty (není třeba pořizovat tlakové nádoby, tlakový spínač a ostatní komponenty). Výhodou kompaktních vodáren je automatický provoz - čerpadlo se spouští pouze v případě, kdy se spotřebovává voda.
 • Výkon domácí vodárny je vždy dán výkonem čerpadla a nikoliv velikostí nádoby, která ovlivňuje četnost spínání čerpadla.
 • Velikost nádoby se proto dá odvodit z údajů o spotřebě vody - je vhodné celkovou sestavu nechat na odborníkovi.

Jak se vyvarovat kolísání tlaku?

Pro objekty s proměnnou spotřebou vody, ale nutností udržet konstantní tlak jsou vhodné domácí vodárny s frekvenčním měničem, který trvale snímá tlak v systému a mění otáčky čerpadla v závislosti na aktuálním průtoku vody. 

Jaké množství chceme čerpat

Dalším z důležitých ukazatelů pro koupi čerpadla je množství vody (průtok), které chceme čerpat, značené písmenem Q, jednotky jsou l/s, l/min., m³/hod. Pro stanovení množství vody existují dva ukazatele, počet osob a spektrum využití vody. Zejména druhý ukazatel je v současné době bazénů, saun, myček na nádobí a rozsáhlých zahrad, důležitý.

Z tohoto důvodu stouply v posledních několika letech nároky na okamžitou spotřebu množství vody zejména v rodinných domech. Pro zásobování takového domu je nutný výkon okolo 3m³/hod. s dostatečným tlakem.

Pro zalévání na zahrádce a podobné příležitosti by měla postačit čerpadla s průtokem do 2 000 litrů za hodinu.

Jaké řešení je vhodné pro Váš dům?

 • Všechny hlavní parametry jsme sjednotili do přehledného formuláře pro výběr správného čerpadla.
 • Do formuláře doplňte všechny potřebné údaje, na základě kterých vám navrhneme optimální řešení.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na pumpa@pumpa.cz . Díky formuláři si ušetříte i několik telefonátů, a navíc se v problematice od začátku lépe zorientujete. K tomu pomáhá i naše sekce Podpora, do které jsme shrnuli vše, co potřebuje zákazník vědět před nákupem čerpadla nebo vodárny.

formulář pro výběr správného čerpadla

Několik rad a tipů na závěr

 • Pokud chcete použít domácí vodárnu na třífázový proud, ověřte jeho dostupnost v místě použití.
 • V případě, že vydatnost studny nebo vrtu je menší než výkon čerpadla, je nutná instalace hlídače hladiny. Ten ochrání čerpadlo před případných chodem nasucho.
 • Nákup domácí vodárny bez zabezpečeného servisu je hazard.
 • Pro dosažení parametrů uvedených na čerpadle nezmenšujte světlost výtlačného potrubí nebo hadice.
 • Pozor na uváděné parametry čerpadel. Často jsou uváděny pouze okrajové údaje určující maximální hodnoty množství čerpané vody a výtlaku (Qmax a Hmax) - těchto hodnot tedy není nikdy dosaženo současně!